Brändi- ja palvelumuotoilu

Brändi rakentuu asiakaskokemuksista ja -suhteista. Tuote- ja yritysnimet, niiden tarinat, visuaaliset tunnukset ja brändien suhde omiin sidosryhmiinsä on monitahoisten asiakassuhteiden ja sosiaalisen markkinoinnin ympäristössä suunniteltava kokonaisuutena.

Tuotteet ja palvelut on kehitettävä avoimiksi ja hyötynsä kirkkaasti osoittaviksi innovaatioiksi. Kun ymmärrämme asiakkaiden tarpeet paremmin kuin he itse osaavat kuvata, olemme onnistuneet luomaan pohjan menestyksekkäälle palvelumuotoilulle. Niiden tuotteistuksen vaativin osa on aito, ymmärrykseen perustuva vuorovaikutus asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja oman henkilöstön kesken.

Hallitsemme yhteissuunnittelun, jonka avulla löydämme parhaat asiakashyödyt ja kannattavuudet sekä omaamme huippuosaajien verkoston sitä toteuttamaan.

1/1