Johtaminen ja valmennus

Johtaja ei voita yksin. Hyvältä johtajalta vaaditaan erinomaisia viestintätaitoja sekä kykyä ja rohkeutta viedä muutoksia läpi vaikeissakin olosuhteissa yhdessä muun organisaation kanssa. Muutosten jälkeen tilanne tulee vakiinnuttaa ja huolehtia jatkuvasta kehityksestä parempaan. Osaamme nämä prosessit ja lisäksi  työelämän kokonaisvaltainen kehittäminen on vahvuutemme.

Vuorovaikutteisella valmennuksella tuetaan organisaationne esimiehiä ja työntekijöitä muutosprosessin keskellä. Tavoitteena on oppia uutta sekä löytää toimivia käytäntöjä uuden työn tekemiseen. Sovellamme valmennuksessamme uusinta tietoutta oppimisesta sekä työyhteisöjen kehittämisestä. Me uskomme, että toimiva työyhteisö rakentaa vahvan pohjan toimivalle yrityskulttuurille.

Valmennuksemme voi olla lyhytkestoinen ja informatiivinen täsmäisku tai pidempikestoinen yhteinen prosessi, jossa kartoitamme alkutilanteen ja suunnittelemme sen pohjalta työyhteisölle sopivan valmennuksen sekä evaluoimme työn tuloksia prosessin päättyessä.

 

Broadviewin tiimin ja asiantuntijaverkoston avulla räätälöimme aina sopivan kokonaisuuden asiakkaamme tarpeiden mukaisesti.

1/1